Algemene voorwaarden

door Tweelinggids Redactie

Tweelinggids.nl beoogt een nuttig en praktisch platform te zijn voor (aanstaande) tweelingouders. Voor het gebruik van het forum en de website zijn algemene voorwaarden opgesteld. Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van tweelinggids.nl. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welke voorwaarden je een account kunt aanmaken en gebruik kunt maken van het forum.

 

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderdelen van de website tussen Tweelinggids.nl en ieder gebruik van de gebruiker.

 

Registratie

Om gebruik te maken van de nieuwsbrief en/of het forum op Tweelinggids.nl dien je je te registreren met je voor- en achternaam en een geldig e-mailadres. Na inschrijving ontvang je een bevestigingsemail om je account te activeren. Je kunt nu gebruik maken van het forum en/of je ontvangt de nieuwsbrief. Het e-mailadres dient ook als contactadres om contact met je op te nemen in geval dit noodzakelijk geacht wordt. Jouw gegevens verkopen we nooit aan derden. Wil je weten hoe we je gegevens verwerken? Dat lees je hier

 

Account

Het gratis lidmaatschap waarmee de gebruiker toegang krijgt op de interactieve onderdelen van tweelinggids.nl

 

Verplichtingen gebruiker

Je dient tijdens de registratie akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden voordat je gebruik kunt maken van het forum en/of het ontvangen van de nieuwsbrief. Door gebruik te maken van het forum en/of de nieuwsbrief geef je aan kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn gegaan met deze gebruiksvoorwaarden. Tweelinggids.nl heeft het recht algemene voorwaarden zonder aankondiging te wijzigen. Het forum op Tweelinggids.nl mag alleen gebruikt worden voor persoonlijke, niet-commerciële doeleiden. Bijdragen van gebruikers worden niet voorafgaand aan plaatsing door de  beheerder(s) van Tweelinggids.nl gelezen of goedgekeurd. Een bijdrage geeft uitsluitend de mening weer van de gebruiker die deze plaatste. Gebruikers moeten bijzonder voorzichtig zijn met het volgen van medische advies dat gegeven wordt in bijdragen van de mede-gebruikers. Voor medisch advies dien je je altijd te wenden tot je behandeld arts. 

 

Gedragsregels

Het forum dient een veilige omgeving te zijn waarom kennis en ervaring rondom het tweelingouderschap uitgewisseld kan worden. Van de gebruiker wordt verwacht dat deze de algemeen accepteerde maatschappelijke normen en waarden en wettelijke regels in acht neemt. Gebruikers dienen respect te hebben voor elkaars vragen, antwoorden en meningen binnen de wettelijke kaders die we in Nederland kennen. Alle activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder het Nederlandse recht, worden beschouwd als een overtreding van deze voorwaarden. Bijdragen aan het Tweelinggids.nl-forum worden zonder tussenkomst va Tweelinggids.nl geplaatst. Bijdragen van gebruikers worden wel regelmatig gecontroleerd op naleving van deze voorwaarden door de gebruikers van het Tweelinggids.nl-forum, maar is niet verplicht om actief de content van gebruikers te beheren, bewerken en/of voor plaatsing te controleren of te monitoren. Tweelinggids.nl is niet verantwoordelijk voor de juistheid, kwaliteit en/of rechtmatigheid van de bijdragen van gebruikers op het forum. 

 

Tweelinggids.nl heeft het recht om bijdragen te wijzigen of te verwijderen die (vermoedelijk) in strijd zijn met deze voorwaarden en om gebruikers uit te sluiten van verder gebruik van het forum. Volg altijd de aanwijzigingen van de beheerder(s)/moderator(s) op. 

 

Tweelinggids.nl kan hiertoe overgaan in de volgende gevallen:

  • Ongepaste gebruikersnaam, profielfoto, handtekening en/of bijdragen
  • Het gebruik van meerdere accounts door dezelfde gebruiker
  • Als een gebruiker zich voordoet als een andere persoon of als een beheerder/moderator
  • Het gebruik van een andere taal dan het Nederlands
  • Het posten van bijdragen van racistische, beledigende, intimiderende, discriminerende, kwetsende, seksistische of pornografische aard.
  • Algemeen onfatsoenlijk taalgebruik volgens de algemeen geldende fatsoensnormen. 
  • Onbehoorlijk, vervelend of hinderlijk gedrag tegenover medegebruiker(s) en/of beheerder(s)
  • Stalken/belediging/provocatie van medegebruiker(s) en/of beheerder(s)
  • Het verleiden van medegebruiker(s) en/of beheerder(s) tot romantisch contact. Tweelinggids.nl is geen datingsite.
  • Het aanbieden van tweedehandsartikelen op het forum. Tweelinggids.nl is geen marktplaats.
  • Het spammen of reclame te maken op het forum.
  • Het posten van bijdragen die worden aangemerkt als reclame- of marketingboodschap.
  • Het plaatsen van bijdragen die niets met het onderwerp van doen hebben
  • Het plaatsen van auteursrechtelijke materialen. Het is niet toegestaan om teksten of afbeeldingen integraal vanuit andere bronnen – zoals websites, boeken, kranten – over te nemen.
  • Links te posten naar illegale (download)websites.
  • Links te posten naar pornografisch en/of aanstootgevend (beeld)materiaal.
  • Links te posten naar het darkweb.
  • Persoonlijke gegevens te plaatsen, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s) en andere privacy-gevoelige informatie waarmee natuurlijke personen herleid kunnen worden en dus niet voor derden bestemd zijn. 
  • Het plaatsen van uitnodigen om deel te nemen aan polls, enquêtes, marketing- of  studieonderzoeken, petities of andere oproepen van welke aard dan ook. 
  • medische adviezen te geven. Voor medische adviezen ga je altijd naar je behandelend (huis)arts of specialist.
  • aanwijzigingen van de beheerder te negeren. 
  • Verspreiding van malware, spyware en/of computervirussen via het forum.
  • Verwijderen en/of ontwijken van de beveiliging van de website of het forum. 

 

Wat als je je niet aan de regels houdt?

Zonder waarschuwing vooraf kan de beheerder:

  • Berichten wijzigen/verwijderen
  • Overgaan tot sluiten of verwijderen van onderwerpen
  • Aangifte doen bij de politie
  • Overgaan tot blokkeren van het account

 

Aansprakelijkheid gebruik forum

Gebruik van het forum geschiedt geheel op eigen risico van de gebruiker. Tweelinggids.nl kan niet verantwoordelijk  gehouden worden voor (in)directe schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de website of het forum.

 

Hergebruik van gebruikersbijdragen

Door het gebruik van het Tweelinggids.nl forum geef je Tweelinggids.nl de onherroepelijke volmacht om na plaatsing je bijdrage(n) zonder beperking of kosten onbeperkt te gebruiken en hergebruiken of ter beschikking te stellen van derden. Dit omvat alle materialen met inbegrip van tekst, beeld, en/of video. Hierbij is Tweelinggids niet verplicht om de auteur of gebruikersnaam te noemen bij publicatie van enige bijdrage. Andere partijen, anders dan Tweelinggids.nl is het niet toegestaan om bijdragen van het Tweelinggids.nl forum te kopiëren, te bewerken of te publiceren.

 

Boetebeding

De communicatiemogelijkheden op Tweelinggids.nl mogen alleen voor privé-doeleinden gebruikt worden. Er staat een boete op het ongewenst plaatsen van spamberichten, reclame-uitingen of andere ongewenste commerciële uittingen . Op overtreding hiervan staat een boete van €1000 per gebeurtenis. Zonder waarschuwing, ingebrekestelling en/of tussenkomst van rechterlijke tussenkomst is deze boete oplegbaar. 

 

Wijzigingen

Tweelinggids.nl is gerechtigd om de algemene voorwaarden aan te passen. Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vind je de meest recente versie op deze pagina.

 

Toepasselijk recht

Op het gebruik van deze website is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschilen met Tweelinggids.nl die naar aanleiding van het gebruik van de website onstaan, zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te Den Haag.

 

Contact

Heb je vragen over de algemene voorwaarden? Of wil je een melding wil doen van een overtreding? Neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens vind je op de contactpagina.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. We gaan ervan uit dat u hiermee akkoord gaat, maar u kunt zich afmelden als u dat wilt. Accepteer Lees meer